MY MENU

행사영상

번호 제목 작성자 작성일 조회수 추천수
92 CAM방송"2022 대전국제아트쇼 4일간의 여정(스케치)" CAM방송 CEO 2022.12.30 48 0
91 CAM방송"충청남도태권도협회 창립60주년 기념식" CAM방송 CEO 2022.12.21 61 1
90 CAM방송"2022대전예술인대회" CAM방송 CEO 2022.12.21 61 1
89 CAM방송"2022 대전국제아트쇼 개막식" CAM방송 CEO 2022.12.20 65 1
88 CAM방송"2022 제14회 풀뿌리자치대상 자랑스런 충청인상 시상식2부" CAM방송 CEO 2022.12.02 69 1
87 CAM방송"2022 제14회 풀뿌리자치대상 자랑스런 충청인상 시상식1부" CAM방송 CEO 2022.12.02 64 1
86 CAM방송"2022 대전연예협회 대전연예예술대상 시상식" CAM방송 CEO 2022.11.15 78 1
85 CAM방송"2022향토식문화대전 스케치영상" CAM방송 CEO 2022.11.10 80 0
84 CAM방송 "2022년제19회 향토식문화대전-개막식" CAM방송 CEO 2022.11.09 71 1
83 CAM방송"2022대전예술제 폐막공연" CAM방송 CEO 2022.10.13 83 0